Saastamoisten sukuseurasta edustus Sukuseurojen keskusliiton hallitukseen

 Saastamoisten sukuseuralla on nyt edustus Sukuseurojen Keskusliitossa. Syyskokouksessa 13.11.2021 Kaisa Leena Välipirtti valittiin liiton hallitukseen, jossa jo ennestään on monia ”sukulaisia” eli Volgan mutkasta Sastamalan kautta Savoon tulleiden Parviaisten, Ruuskasten ym. sukujen edustajia.