Sääntömääräinen sukukokous

Sukukirjan teko myöhästyy viikolla joten sukukokouksen päivämäärää on siirretty viikolla eteenpäin päivästä 19.9.2015 -> 26.9.2015.

 

Saastamoisten sukuseuran sääntömääräinen sukukokous pidetään la 26.9.2015 klo 10 alkaen Jyväskylässä, Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

 

Osallistumismaksu aikuiset 25 €/hlö ja lapset (alle 12 v.) 10 €/hlö maksettava ennakkoon sukuseuran tilille 14.9.2015 mennessä:

Keiteleen Osuuspankki

FI30 4781 1020 0102 32

BIC-koodi POPFFI22

Sitovana ilmoittautumisena pidetään osallistumismaksun suorittamista. Kokoustarjoilut (lounas ja kahvi) varataan sitovien ilmoittautumisten perusteella.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja julkistetaan Saastamoisten sukukirja.

Erillinen kokouskutsu lähetetään sukuseuran jäsenille elokuussa.

 

Tervetuloa kaikki jäsenet ja sukuseuran toiminnasta kiinnostuneet!

 

Sukuneuvosto

Huoneisto opiskelijoille Jyväskylästä

Aarne Saastamoisen testamenttasi 1993 Sukuseuralle 60 m2:n huoneiston Jyväskylästä (Yliopistonkatu 10). Sitä vuokrataan testamentin ehtojen mukaan opiskeilijoille, joten se vapautuu muutaman vuoden välein. Huoneiston vuokrausta hoitaa Markku Ikkala Jyväskylästä (puh. 040 763 9112 taimarkku.ikkala@gmail.com) ja häneltä voi kysyä sitä, milloin se jälleen vapautuu. Huoneistoa vuokrataan mieluiten saastamoisille.

Pöytästandaari

Sukuseuralla on myytävänä kuvan mukaisia
pöytästandaareja hintaan 25€ + postituskulut. Asiaa hoitaa sukuneuvoston sihteeri Saara Tikkanen.

Tervetuloa

Saastamoisten Sukuseura ry on perustettu ja säännöt allekirjoitettu lokakuun 6. päivänä 1973. Sukuseura täytti siis lokakuun kuudentena päivänä 2013, neljäkymmentä vuotta. Vuosipäivää juhlittiin Keiteleellä Nilakan Yhtenäiskoulun tiloissa. Samana päivänä pidettiin myös ylimääräinen sukukokous.

Sukuseuran perustajajäsenet ja sääntöjen allekirjoittajina ovat olleet Aarne Saastamoinen, Raili Saastamoinen ja Salme Jalovaara Keiteleeltä, Kalle Saastamoinen Hankasalmesta, Matti Saastamoinen Iisalmesta, Pauli Saastamoinen Kuopiosta sekä Matti Saastamoinen Varkaudesta.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT päätettiin uusia ylimääräisessä sukukokouksessa 6.10.2013.  Alla olevalla päätöksellä Patentti-ja rekisterihallitus hyväksyi muutoksen 27.06.2014

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. Sukuseuran toimialue on koko Suomi ja sen kotipaikka on Keitele.

Sukuviiri ja pöytästandaari julkistettiin Sukukokouksessa 4.7.2009. Vaakunaa suvulla ei ole. Viirejä voi ostaa ja tilata sukuneuvoston sihteeriltä. Standaareja voidaan luovuttaa pyynnöstä esimerkiksi merkkipäivinä suvun jäsenille.

Saastamoiset tervetulleita koko Suomesta

Keiteleen ylimääräinen vuosikokous hyväksyi 6.10.2013 yksimielisesti suvun uudet säännöt. Säännöt perustuvat Sukuseurojen keskusliiton suosittelemiin mallisääntöihin. Sääntöjen mukaan sukuseuran kotipaikkana säilyy Keitele, mutta toimialueeksi tulee koko maa. Muutos mahdollistaa sukuseuraan liittymisen muillekin kuin Keiteleellä 1700–1800-luvuilla syntyneitten Saastamoisten jälkeläisille.

Ylimääräinen sukukokous 2013

Kokouskutsu

Sukuseuran jäsenet kutsutaan ylimääräiseen sukukokoukseen, joka pidetään Keiteleellä sunnuntaina 6.10.2013 alkaen klo 10.00 Nilakan yhtenäiskoulun tiloissa Koulutie 3-4. Kokouksessa käsitellään vain sääntöjen muutosta, jota sukuneuvosto on valmistellut kevään aikana.

Siilinjärven Kunnonpaikassa 7.7.2012 pidetyn sukukokouksen puheenvuoroissa tuli esille huoli sukuseuran tulevaisuudesta ja toivottiin uusia jäseniä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Sukuseuran jäsenille lähetetyn kirjeen liitteessä on mukana nykyiset ja esitetyt säännöt, joihin voitte tutustua ennen kokousta.

Sukukokous ja sukuseuran 40-vuotisjuhla aloitetaan klo 10.00 sukukokouksella, jonka jälkeen lounas klo 12–13. Sukujuhla alkaa klo 13.00 ja päättyy klo 15.00. Lopuksi nautitaan kahvit. Osallistumismaksu 24€ aikuiset ja 10€ lapset 6-12 v sisältää ruokailun ja kahvin. Maksu suoritetaan etukäteen sukuseuran pankkitilille FI30 4781 1020 0102 32

Sitovat ilmoittautumiset sihteeri Saara Tikkaselle 22.9.2013 mennessä sp.saastamoiset@gmail.com tai puhelin 050 380 0964

40-vuotisjuhlastandaari

Sukuseura on teettänyt 40-vuotisjuhlastandaarin. Sitä myydään etukäteen hintaan 25€ kpl. Maksu seuran pankkitilille. Maksetun standaarin saa kuittia vastaan Kimmo Saastamoiselta sukujuhlassa.

TIETOSUOJASELOSTE

Saastamoisten sukuseura ry.
EU:n tietosuoja-asetus 2016
Tietosuojalaki 1050/2018

1. Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterin pitäjä: Saastamoisten sukuseura ry.
Osoite: Auringonkehrä 8 B 7, 74120 Iisalmi
Puhelin: 050 3777179
Sähköposti: saastamoiset@gmail.com
Yhteyshenkilö: Yhdistyksen sihteeri Pertti Mykkänen

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Saastamoisten sukuseura ry:n jäsenten henkilötietoja. Tiedot on kerätty jäseneltä itseltään jäsentietolomakkeella yhdistykseen liityttäessä.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana sekä asianomaisen luvalla tietojen käyttö sukututkimustarkoitukseen. Lupa kysytään jäsentietolomakkeessa yhdistykseen liityttäessä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

– etu- ja sukunimet
– kotipaikka ja postiosoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– syntymäaika

Halutessaan jäsen voi antaa tutkimusta varten tietoja koulutuksestaan, työtehtävistään, harrastuksistaan, vihkimispäivämääristä ym. Vastaavat tiedot jäsen voi antaa puolisostaan, lapsistaan ja vanhemmistaan.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot on koottu jäsentietolomakkeella jäseneltä, jäsenten omaisilta ja julkisista lähteistä. Tietoja saadaan lisäksi yhdistyksen kirjanpidosta jäsenmaksujen ja muiden yhdistyksen maksujen suorittamisesta.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja jäsenasioiden hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaukset. Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään sukuseuran arkistossa. Yhdistyksen vanhemmat asiakirjat viedään tallennettaviksi Keiteleen kunnan arkistoon.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Sukuneuvoston sisäisen työnjaon muuttuessa pääsy henkilötietoja sisältäviin tiedostoihin voidaan sallia jollekin muulle sukuneuvoston jäsenelle. Sukututkimustarkoituksessa tietoja voidaan antaa jäsenen suostumuksella tietosuojalain 1090/2018 mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään sukuseuran rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen jäsenen kuoltua, tai jos hän eroaa tai hänet katsotaan erotetuksi yhdistyksestä, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä. Jäsenen täyttämä liittymislomake kuitenkin säilytetään tutkimustarkoitukseen, mikäli jäsen on tähän luvan antanut.

9. Rekisteröidyn oikeudet

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää em. oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle. Sukuneuvosto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä kirjallisesti ja varmentamaan pyytäjän henkilöllisyyden ennen asian käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyillä perusteilla.

10. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään sukuseuran sukukokousten jälkeen joka kolmas vuosi, lainsäädännön muuttuessa tai muulloinkin tarvittaessa. Tietosuojaseloste on luettavissa sukuseuran verkkosivuilla.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty Saastamoisten sukuneuvoston kokouksessa

16.3.2019.

Sukukokous 2012

Sukukokous 7.7.2012 pidettiin Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.

Sukukokouksen pitopaikkana oli Kylpylähotelli Kunnonpaikka ja sukuviiri liehuu lipputangossa.

Sukukokousyleisöä saapumassa paikalle.

Sukuneuvosto on kokouksen pidossa.

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Markku Ikkala.

Kokouksen jälkeen oli ruokailu.

Sukujuhlassa soitti viulua Janne Saastamoinen ja erinomaisia laulutaitoja esitti Hilda Kilvensalmi.

Sahansoittoa kuultiin Reijo Ruotsalainen & Co:n toimesta.

Kotikuusesta lauloi Anja Saastamoinen Janne Saastamoisen säestämänä.

Sukukokouskuvia 2012

Sukukokous 7.7.2012 pidettiin Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.


Sukukokouksen pitopaikkana oli Kylpylähotelli
Kunnonpaikka ja sukuviiri liehuu lipputangossa.

Sukukokousyleisöä saapumassa paikalle.

Sukuneuvosto on kokouksen pidossa.

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Markku Ikkala.

Kokouksen jälkeen oli ruokailu.

Sukujuhlassa soitti viulua Janne Saastamoinen ja
erinomaisia laulutaitoja esitti Hilda Kilvensalmi.

Sahansoittoa kuultiin Reijo Ruotsalainen & Co:n toimesta.

Kotikuusesta lauloi Anja Saastamoinen
Janne Saastamoisen säestämänä.

 

 

Sukujuhla 2012 esityslista

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Paikka: Kylpylä-hotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Aika: 7.7.2012 klo 12.00

Läsnä: Liitteenä osanottajaluettelo

1 §Kokouksen avaus puheenjohtaja

2 §Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3 §Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 §Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

5 §Sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta

6 §Yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja

tilintarkastajien lausunto

7 §Kuluneen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille

8 §Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen

9 §Sukuneuvoston valinta

10 §Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

11 §Jyväskylän osakehuoneiston tilanne

12 §Muut asiat

13 §Kokouksen päättäminen

Sukuneuvosto
——————————————————————–