Huoneisto opiskelijoille Jyväskylästä

Aarne Saastamoisen testamenttasi 1993 Sukuseuralle 60 m2:n huoneiston Jyväskylästä (Yliopistonkatu 10). Sitä vuokrataan testamentin ehtojen mukaan opiskeilijoille, joten se vapautuu muutaman vuoden välein. Huoneiston vuokrausta hoitaa Markku Ikkala Jyväskylästä (puh. 040 763 9112 taimarkku.ikkala@gmail.com) ja häneltä voi kysyä sitä, milloin se jälleen vapautuu. Huoneistoa vuokrataan mieluiten saastamoisille.

Pöytästandaari

Sukuseuralla on myytävänä kuvan mukaisia
pöytästandaareja hintaan 25€ + postituskulut. Asiaa hoitaa sukuneuvoston sihteeri Saara Tikkanen.

Tervetuloa

Saastamoisten Sukuseura ry on perustettu ja säännöt allekirjoitettu lokakuun 6. päivänä 1973. Sukuseura täytti siis lokakuun kuudentena päivänä 2013, neljäkymmentä vuotta. Vuosipäivää juhlittiin Keiteleellä Nilakan Yhtenäiskoulun tiloissa. Samana päivänä pidettiin myös ylimääräinen sukukokous.

Sukuseuran perustajajäsenet ja sääntöjen allekirjoittajina ovat olleet Aarne Saastamoinen, Raili Saastamoinen ja Salme Jalovaara Keiteleeltä, Kalle Saastamoinen Hankasalmesta, Matti Saastamoinen Iisalmesta, Pauli Saastamoinen Kuopiosta sekä Matti Saastamoinen Varkaudesta.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT päätettiin uusia ylimääräisessä sukukokouksessa 6.10.2013.  Alla olevalla päätöksellä Patentti-ja rekisterihallitus hyväksyi muutoksen 27.06.2014

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. Sukuseuran toimialue on koko Suomi ja sen kotipaikka on Keitele.

Sukuviiri ja pöytästandaari julkistettiin Sukukokouksessa 4.7.2009. Vaakunaa suvulla ei ole. Viirejä voi ostaa ja tilata sukuneuvoston sihteeriltä. Standaareja voidaan luovuttaa pyynnöstä esimerkiksi merkkipäivinä suvun jäsenille.

Saastamoiset tervetulleita koko Suomesta

Keiteleen ylimääräinen vuosikokous hyväksyi 6.10.2013 yksimielisesti suvun uudet säännöt. Säännöt perustuvat Sukuseurojen keskusliiton suosittelemiin mallisääntöihin. Sääntöjen mukaan sukuseuran kotipaikkana säilyy Keitele, mutta toimialueeksi tulee koko maa. Muutos mahdollistaa sukuseuraan liittymisen muillekin kuin Keiteleellä 1700–1800-luvuilla syntyneitten Saastamoisten jälkeläisille.

Ylimääräinen sukukokous 2013

Kokouskutsu

Sukuseuran jäsenet kutsutaan ylimääräiseen sukukokoukseen, joka pidetään Keiteleellä sunnuntaina 6.10.2013 alkaen klo 10.00 Nilakan yhtenäiskoulun tiloissa Koulutie 3-4. Kokouksessa käsitellään vain sääntöjen muutosta, jota sukuneuvosto on valmistellut kevään aikana.

Siilinjärven Kunnonpaikassa 7.7.2012 pidetyn sukukokouksen puheenvuoroissa tuli esille huoli sukuseuran tulevaisuudesta ja toivottiin uusia jäseniä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Sukuseuran jäsenille lähetetyn kirjeen liitteessä on mukana nykyiset ja esitetyt säännöt, joihin voitte tutustua ennen kokousta.

Sukukokous ja sukuseuran 40-vuotisjuhla aloitetaan klo 10.00 sukukokouksella, jonka jälkeen lounas klo 12–13. Sukujuhla alkaa klo 13.00 ja päättyy klo 15.00. Lopuksi nautitaan kahvit. Osallistumismaksu 24€ aikuiset ja 10€ lapset 6-12 v sisältää ruokailun ja kahvin. Maksu suoritetaan etukäteen sukuseuran pankkitilille FI30 4781 1020 0102 32

Sitovat ilmoittautumiset sihteeri Saara Tikkaselle 22.9.2013 mennessä sp.saastamoiset@gmail.com tai puhelin 050 380 0964

40-vuotisjuhlastandaari

Sukuseura on teettänyt 40-vuotisjuhlastandaarin. Sitä myydään etukäteen hintaan 25€ kpl. Maksu seuran pankkitilille. Maksetun standaarin saa kuittia vastaan Kimmo Saastamoiselta sukujuhlassa.

SUKUTUTKIMUS- JA JÄSENREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                              Laatimispäiväys: 29.9.2012

1.  Rekisterinpitäjä

Saastamoisten Sukuseura r.y.
Yhteystiedot:

  • puheenjohtaja Saara Brown, Ruisaumantie 2, 71800 Siilinjärvi
  • varapuheenjohtaja Olavi Saastamoinen, Päiviönkatu 35 A 4, 74100 Iisalmi
  • sihteeri Saara Tikkanen, Telppäsentie 162, 73100 Lapinlahti

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja: Saara Tikkanen, Telppäsentie 162, 73100 Lapinlahti

3. Rekisterin nimi

Saastamoisten sukuseura r.y.:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenlomakkeella pyydetyt tiedot jäsenestä ja hänen perheestä
Jäsenen ja tutkittavan suvun henkilön tiedot:

  • nimi, syntymäaika ja –paikka, vihkimisaika ja –paikka, kuolinaika ja –paikka, arvonimi, ammatti
  • vastaavat tiedot vanhemmista

Suvun jäsenen puolison tiedot:

  • nimi, syntymäaika ja –paikka,  kuolinaika ja –paikka, arvonimi, ammatti
  • vastaavat tiedot vanhemmista

Jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.
Jäsenen lasten etunimet, syntymäajat ja –paikat.
Lisätietoina jäsenen koulutus, työpaikat ja –tehtävät, asuinpaikkakunnat sekä harrastukset.
Suostumus tietojen antamisesta sukuarkistoon ja käytettäväksi sukututkimuksessa.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen  ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran sukuneuvoston jäsenille taikka sukuneuvoston erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka niitä pyytää.

8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Tietoja voidaan korjata ja poistaa pyynnöstä tai valvonnan seurauksena.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain rekisterinpitäjän vastuuhenkilöillä ja sovituilla sukututkijoilla on rekisteriin pääsyoikeus. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

10.  Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten. Kiellon peruuttaminen tulee merkitä sukututkimusrekisteriin.

Sukukokous 2012

Sukukokous 7.7.2012 pidettiin Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.

Sukukokouksen pitopaikkana oli Kylpylähotelli Kunnonpaikka ja sukuviiri liehuu lipputangossa.

Sukukokousyleisöä saapumassa paikalle.

Sukuneuvosto on kokouksen pidossa.

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Markku Ikkala.

Kokouksen jälkeen oli ruokailu.

Sukujuhlassa soitti viulua Janne Saastamoinen ja erinomaisia laulutaitoja esitti Hilda Kilvensalmi.

Sahansoittoa kuultiin Reijo Ruotsalainen & Co:n toimesta.

Kotikuusesta lauloi Anja Saastamoinen Janne Saastamoisen säestämänä.

Sukukokouskuvia 2012

Sukukokous 7.7.2012 pidettiin Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.


Sukukokouksen pitopaikkana oli Kylpylähotelli
Kunnonpaikka ja sukuviiri liehuu lipputangossa.

Sukukokousyleisöä saapumassa paikalle.

Sukuneuvosto on kokouksen pidossa.

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Markku Ikkala.

Kokouksen jälkeen oli ruokailu.

Sukujuhlassa soitti viulua Janne Saastamoinen ja
erinomaisia laulutaitoja esitti Hilda Kilvensalmi.

Sahansoittoa kuultiin Reijo Ruotsalainen & Co:n toimesta.

Kotikuusesta lauloi Anja Saastamoinen
Janne Saastamoisen säestämänä.

 

 

Sukujuhla 2012 esityslista

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Paikka: Kylpylä-hotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Aika: 7.7.2012 klo 12.00

Läsnä: Liitteenä osanottajaluettelo

1 §Kokouksen avaus puheenjohtaja

2 §Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3 §Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 §Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

5 §Sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta

6 §Yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja

tilintarkastajien lausunto

7 §Kuluneen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille

8 §Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen

9 §Sukuneuvoston valinta

10 §Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

11 §Jyväskylän osakehuoneiston tilanne

12 §Muut asiat

13 §Kokouksen päättäminen

Sukuneuvosto
——————————————————————–

Hieman taustaa

Saastamoisten Sukuseura r.y:n säännöt on allekirjoitettu lokakuun 6. päivänä 1973. Sukuseura on tätä kirjoitettaessa siis 35-vuotias. Sääntöjen allekirjoittajina ovat olleet Aarne Saastamoinen, Raili Saastamoinen ja Salme Jalovaara Keiteleeltä, Kalle Saastamoinen Hankasalmesta, Matti Saastamoinen Iisalmesta, Pauli Saastamoinen Kuopiosta sekä Matti Saastamoinen Varkaudesta.

Suvun henkilötietoja on tallennettu Juuret-ohjelmalla ja ”juuria” voi ostaa itselleen 15 euron hintaan / sukuhaara. Tallentajana on pääasiassa toiminut keiteleläinen Raili Jääskeläinen. Kirjaksi saakka tietoja ei ole vielä painettu, koska pelkistä taulkoista ei tule mielekästä luettavaa. Tässä olisikin haastetta jollekkin aktiiviselle kirjan tekijälle. Tarinoita, kuvia ja muita faktatietoja suvun vaiheista olisi hyvä saada taulukoiden lisäksi.

Sukuviiri ja pöytästandaari julkistetaan Sukukokouksessa 4.7.2009. Vaakunaa suvulla ei ole. Viirejä voi ostaa ja tilata sukuneuvoston sihteeriltä. Standaareja voidaan luovuttaa esimerkiksi merkkipäivinä suvun jäsenille.

Uusi Sukuneuvosto valitaan Sukukokouksessa heinäkuussa. Paikat ovat avoinna kiinnostuineille ja toivottavaa olisikin, että halukkaat iloittautuisivat jo ennen kokousta. Sukuseura kaipaa innokkaita tekijöitä, joilla olisi aikaa panostaa sukuseuratoimintaan.